Košice stavby

Stavby Košice Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Stavby Košice Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Stavby Košice Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Stavby Košice Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018
Kruhová križovatka 2018 Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Kruhová križovatka 2018 Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Kruhová križovatka 2018 Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018 Kruhová križovatka 2018 Rekonšntrukcia električkových tratí 2. etapa júl 2018
Košice - Štúrova ul. Rekonštrukcia električkových tratí 2. etapa 2018 Terasové byty HERBERIA 2018 Košice - Štúrova ul. Rekonštrukcia električkových tratí 2. etapa 2018 Košice - Štúrova ul. Rekonštrukcia električkových tratí 2. etapa 2018
Rekonštrukcie električkových tratí II. Kruhový objazd resp. kruhová križovatka po novom budú aj koľajnice uložené do kruhu, takže sa zmeni aj prednosť v jazde. Jún 2018. Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015 : Košice Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. : Košice Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015 : Košice
Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. : Košice Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. : Košice Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. : Košice Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. : Košice
Stavby - Košice Rekonštrukcie električkových tratí. 2015. Stavby Košice Domény Idanská ulica 2012 Stavby Košice Domény Idanská ulica 2013 Štúrova ulica, Košice Business centre 2009.
Stavby, Košice Business centre - základy budovy. 2009. Štúrova ulica, Košice Business centre 2010 Steel Arena Parkovací dom vo výstavbe 2011. Aupark Košice Budova Aupark vo výstavbe. 2011.
Stará mestská plaváreň, Košice Bývalá mestská plaváreň v rekonštrukcii, v súčasnosti kunhtshalle. 2014. : stavby Hotel Slovan, Košice Hotel Slovan v rekonštrukcii, rok 2007 Hotel Slovan, Košice Hotel Slovan v rekonštrukcii, rok 2008