História VP Košice

Fotografie z kroniky Vysokej pece 1 VSŽ Košice. Autori neznámi.
Vysoká pec Bugi : bugi Vysoká pec Varenie gulášu : stare foto peciari Vysoká pec Varenie gulášu : stare foto peciari Vysoká pec Voľný čas : stare foto peciari
Vysoké pece Pri pive : stare foto peciari Vysoká pec Voľný čas : stare foto peciari Vysoká pec Varenie gulášu : stare foto peciari Vysoká pec Osádka : VP1
VSŽ Košice : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec Stavba vysokej pece : VP1 Vysoká pec Stavba vysokej pece : VP1
Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Osádka vysokej pece. Košice 1972 : VP1 Vysokopeciari : VP1 Vysoká pec : VP1
Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec : VP1 Vysoká pec : VP1 Kronika Vysokej pece : VP1
Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec Pohľad na Skruber - čistička vysokopecného plynu : VP1 Vysoká pec Vodojem : VP1 Vysoká pec Kronika vysokej pece 1973 : VP1
Vysoká pec Kronika vysokej pece : VP1 Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Kronika vysokej pece : VP1 Vysoká pec Kronika vysokej pece : VP1
Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Ľudia z vysokej pece : VP1 Vysoká pec Vysoká pec Ľudia vysokej pece
Vysoká pec Volný čas Vysoká pec Osádka vysokej pece Vysoká pec Voľný čas Vysoká pec Posedenie
Vysoká pec Voľný čas Vysoká pec V práci Vysoká pec Kedysi Vysoká pec V práci
Vysoká pec V práci : VP1 Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Naberanie vzorky : VP1 Vysoká pec Kronika vysokej pece
Vysoká pec Osádka vysokej pece Vysoká pec Osádka vysokej pece Vysoká pec Odpich Vysoká pec
Vysoká pec Osádka vysokej pece Vysoká pec Osádka vysokej pece VSŽ Košice : VP1 Vysoká pec : VP1
Vysoká pec VP3, VP2, VP1 : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1 Vysoká pec Pohľad na Tepláreň. : VP1
Vysoká pec : VP1 VSŽ Košice V popredí Brána č. 2. v pozadí Vysoké pece 1, 2, 3 : VP1 VSŽ Košice Letecký pohľad na areál VSŽ, vľavo dole VP2 vo výstavbe, za ňou VP1 : VP1 Vysoká pec : VP1
Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Základy vysokej pece č. 1. Košice : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1
Vysoká pec : VP1 Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Velín VP : VP1 Vysoká pec : VP1
Vysoká pec VSŽ vo výstavbe : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1 Vysoká pec : VP1 VSŽ Košice : VP1
VSŽ Košice : VP1 VSŽ Košice : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec VP1 : VP1
Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Kronika VP1, 1974 : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1
Vysoká pec Vybíjanie vrchnej trosky : VP1 Vysoká pec Odpich : VP1 Vysoká pec Kroniky Vysokej pece : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1
Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1 Vysoká pec : VP1 Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1
Vysoká pec Kronika Vysokej pece : VP1